Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

19 ΝΟΕΜΒΡΗ ΜΟΤΟΠΟΡΕΙΑ

Η προσυγκέντρωση της συνέλευσης Περιστερίου θα είναι στις 10:30πμ στην πλατεία δημαρχείου.