Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

.OYTE ΨΩΜΙ - ΟΥΤΕ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΟΥΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΡΑΤΟΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ, στοχεύοντας στην κοινωνική μας εξόντωση, ξεπουλάνε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, παιδεία, υγεία, μεταφορές, ενέργεια, τη ζωή μας, την εργασιακή μας αξιοπρέπεια, τις ελπίδες των παιδιών μας.

Το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της Διαμαντοπούλου, διαμορφώνει ασφυκτικό πλαίσιο από την πρώτη τάξη δημοτικού. Τα σχο­λεία-φυλακές ενισχύονται με συγχωνεύσεις-καταργήσεις, στοίβαγμα των μαθητών σε πολυπληθή τμήματα, μετακύλιση του κόστους λειτουργίας μέσω των υπερχρεωμένων δήμων στους γονείς, καταργεί διδακτικές θέσεις, και είναι η πρώτη γεύση από τις αλλαγές.

Φοβούμενοι αντιδράσεις μαθητών γονιών εκπαιδευτικών, καταργούν τους συλλόγους διδασκόντων και μετατρέ­πουν το διευθυντή σε απόλυτο αφέντη-μάνατζερ-φερέφωνο του κράτους.

Δημιουργούν φακέλους προσόντων του μαθητή, που θα τον ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή του, ισοπεδώνοντας τις προσωπικές κλίσεις και χαρίσματα κάθε μαθητή. Μέσα από το κυνήγι προσόντων, ωφελείται η παραπαιδεία και καλ­λιεργείται ο ανταγωνισμός.

Με πρόφαση την κατάργηση των πανελληνίων για δήθεν ελεύθερη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, εισάγει το προπα­ρασκευαστικό έτος, που εντείνει το εξεταστικοκεντρικό σύστημα και αυξάνει τους ταξικούς φραγμούς.

Το νέο πανεπιστήμιο, ιδιωτικοποιείται πλήρως, θα διοικείται από εφοπλιστές-βιομηχάνους-πολιτευτές-τραπεζίτες, που θα χρηματοδοτούν μόνο τις κερδοφόρες σχολές.

Διασπά και απαξιώνει τα πτυχία, τα αποσυνδέει από τα επαγγελματικά δικαιώματα, υποβαθμίζει τις σπουδές σε κα­τάρτιση, διαγράφει φοιτητές, χτυπώντας κύρια τους εργαζόμενους με το όριο ν+2 έτη, προωθεί την εξατομίκευση, ε­πιβάλλει δίδακτρα.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟ ΑΣΥΛΟ.

Θέλουμε ένα πανεπιστήμιο που δεν θα αναπαράγει τον διαχωρισμό ΑΕΙ -ΤΕΙ, θα κατοχυρώνει ενιαία πτυχία με πλή­ρη επαγγελματικά-εργασιακά δικαιώματα, θα διασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση για όλους. Θέλουμε μια παι­δεία ολόπλευρης μόρφωσης, ίσων δικαιωμάτων, που θα προωθεί τη συλλογική συνείδηση χωρίς πλαστούς διαχωρι­σμούς.

Την παιδεία, την έχουμε πληρώσει όπως και όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, με τους έμμεσους και άμεσους φό­ρους.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ.
ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ.
Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΟΧΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ.
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ,
ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΑΝΕΡΓΩΝ.
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ.
ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ. ΟΛΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δευτέρα και Πέμπτη, στις 8 μ.μ., στην πλατεία δημαρχείου

.OYTE ΨΩΜΙ - ΟΥΤΕ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΟΥΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΡΑΤΟΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ, στοχεύοντας στην κοινωνική μας εξόντωση, ξεπουλάνε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, παιδεία, υγεία, μεταφορές, ενέργεια, τη ζωή μας, την εργασιακή μας αξιοπρέπεια, τις ελπίδες των παιδιών μας.

Το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της Διαμαντοπούλου, διαμορφώνει ασφυκτικό πλαίσιο από την πρώτη τάξη δημοτικού. Τα σχο­λεία-φυλακές ενισχύονται με συγχωνεύσεις-καταργήσεις, στοίβαγμα των μαθητών σε πολυπληθή τμήματα, μετακύλιση του κόστους λειτουργίας μέσω των υπερχρεωμένων δήμων στους γονείς, καταργεί διδακτικές θέσεις, και είναι η πρώτη γεύση από τις αλλαγές.

Φοβούμενοι αντιδράσεις μαθητών γονιών εκπαιδευτικών, καταργούν τους συλλόγους διδασκόντων και μετατρέ­πουν το διευθυντή σε απόλυτο αφέντη-μάνατζερ-φερέφωνο του κράτους.

Δημιουργούν φακέλους προσόντων του μαθητή, που θα τον ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή του, ισοπεδώνοντας τις προσωπικές κλίσεις και χαρίσματα κάθε μαθητή. Μέσα από το κυνήγι προσόντων, ωφελείται η παραπαιδεία και καλ­λιεργείται ο ανταγωνισμός.

Με πρόφαση την κατάργηση των πανελληνίων για δήθεν ελεύθερη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, εισάγει το προπα­ρασκευαστικό έτος, που εντείνει το εξεταστικοκεντρικό σύστημα και αυξάνει τους ταξικούς φραγμούς.

Το νέο πανεπιστήμιο, ιδιωτικοποιείται πλήρως, θα διοικείται από εφοπλιστές-βιομηχάνους-πολιτευτές-τραπεζίτες, που θα χρηματοδοτούν μόνο τις κερδοφόρες σχολές.

Διασπά και απαξιώνει τα πτυχία, τα αποσυνδέει από τα επαγγελματικά δικαιώματα, υποβαθμίζει τις σπουδές σε κα­τάρτιση, διαγράφει φοιτητές, χτυπώντας κύρια τους εργαζόμενους με το όριο ν+2 έτη, προωθεί την εξατομίκευση, ε­πιβάλλει δίδακτρα.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟ ΑΣΥΛΟ.

Θέλουμε ένα πανεπιστήμιο που δεν θα αναπαράγει τον διαχωρισμό ΑΕΙ -ΤΕΙ, θα κατοχυρώνει ενιαία πτυχία με πλή­ρη επαγγελματικά-εργασιακά δικαιώματα, θα διασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση για όλους. Θέλουμε μια παι­δεία ολόπλευρης μόρφωσης, ίσων δικαιωμάτων, που θα προωθεί τη συλλογική συνείδηση χωρίς πλαστούς διαχωρι­σμούς.

Την παιδεία, την έχουμε πληρώσει όπως και όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, με τους έμμεσους και άμεσους φό­ρους.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ.
ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ.
Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΟΧΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ.
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ,
ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΑΝΕΡΓΩΝ.
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ.
ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ. ΟΛΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δευτέρα και Πέμπτη, στις 8 μ.μ., στην πλατεία δημαρχείου

ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΝΑΜΕ. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ!

Είναι γεγονός ότι η επίθεση που δεχόμαστε σήμερα είναι άνευ προηγουμένου. Κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ, κράτος, ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα εδώ και καιρό μας έχουν κηρύξει κοινωνικό και οικονομικό πόλεμο εξωθώντας όλο και μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού στο περιθώριο και την εξαθλίωση. Την ώρα που αφήνει στο απυρόβλητο τράπεζες κ εκκλησία και προσφέρει γενναίες φοροελαφρύνσεις στο κεφάλαιο, φέρνει το νέο πακέτο μέτρων το οποίο περιλαμβάνει:

  • # Απολύσεις - εργασιακή εφεδρεία στο δημόσιο τομέα.
  • # Μειώσεις συντάξεων.
  • # Μείωση του αφορολόγητου ορίου κάτω από τα όρια της φτώχεις (5.000 ευρώ)
  • # Νέοι φόροι - χαράτσια: Έκτακτη εισφορά & ειδικό τέλος ακινήτων
1 εκατομμύριο άνεργοι, φτώχεια, εργασιακός μεσαίωνας...
ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ;

Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν από μόνοι τους.
Θα τους σταματήσουμε εμείς!

Με την ανάπτυξη ενός κινήματος μαζικής πολιτικής ανυπακοής μπορούμε να περάσουμε στην αντεπίθεση.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ - ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Απαντάμε με την αντίσταση και τη συλλογική δράση απέναντι στην τρομοκρατία, το φόβο και την εκμετάλλευση.
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

Συζητάμε, συνδιαμορφώνουμε, απαντάμε συλλογικά. Καλούμε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στην πλατεία Δημαρχείου στην
ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

sineleusiperisteri.blogspot.com
sineleusiperisteri@gmail.com
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΝΑΜΕ. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ!

Είναι γεγονός ότι η επίθεση που δεχόμαστε σήμερα είναι άνευ προηγουμένου. Κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ, κράτος, ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα εδώ και καιρό μας έχουν κηρύξει κοινωνικό και οικονομικό πόλεμο εξωθώντας όλο και μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού στο περιθώριο και την εξαθλίωση. Την ώρα που αφήνει στο απυρόβλητο τράπεζες κ εκκλησία και προσφέρει γενναίες φοροελαφρύνσεις στο κεφάλαιο, φέρνει το νέο πακέτο μέτρων το οποίο περιλαμβάνει:

  • # Απολύσεις - εργασιακή εφεδρεία στο δημόσιο τομέα.
  • # Μειώσεις συντάξεων.
  • # Μείωση του αφορολόγητου ορίου κάτω από τα όρια της φτώχεις (5.000 ευρώ)
  • # Νέοι φόροι - χαράτσια: Έκτακτη εισφορά & ειδικό τέλος ακινήτων
1 εκατομμύριο άνεργοι, φτώχεια, εργασιακός μεσαίωνας...
ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ;

Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν από μόνοι τους.
Θα τους σταματήσουμε εμείς!

Με την ανάπτυξη ενός κινήματος μαζικής πολιτικής ανυπακοής μπορούμε να περάσουμε στην αντεπίθεση.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ - ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Απαντάμε με την αντίσταση και τη συλλογική δράση απέναντι στην τρομοκρατία, το φόβο και την εκμετάλλευση.
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

Συζητάμε, συνδιαμορφώνουμε, απαντάμε συλλογικά. Καλούμε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στην πλατεία Δημαρχείου στην
ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

sineleusiperisteri.blogspot.com
sineleusiperisteri@gmail.com
Η Πρωτοβουλία Ανέργων Περιστερίου καλεί σε συγκέντρωση στο ΚΥΒΕ Περιστερίου

ΚΑΤΩ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ – ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΖΩΗ

Παρά τη γενική κατακραυγή από την ψήφιση του «μεσοπρόθεσμου», η κυβέρνηση προχωράει σε επιπλέον μέτρα, σύμφωνα με τις εντολές της τρόικας που έχει κυριολεκτικά κάτσει στο σβέρκο του λαού. Πρόκειται για μέτρα που η βαρβαρότητα τους δεν έχει προηγούμενο. Από κατάργηση και περικοπές συντάξεων, μειώσεις μισθών, δυσβάσταχτα χαράτσια, απολύσεις ακόμα και στο στενό δημόσιο, κλπ. Μέτρα που θα παγιώσουν τη μακροχρόνια ανεργία, θα «παράξουν» κι άλλους άνεργους και θα ρίξουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση.

Απολύσεις – μειώσεις προσωπικού

Σαν να μην έφταναν οι στρατιές των ανέργων έχουν ανακοινώσει άλλες 150.000 απολύσεις από το δημόσιο τομέα. Δηλαδή άλλες 150.000 θα προστεθούν στις ουρές του ΟΑΕΔ, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την αναζήτηση εργασίας για τους ήδη άνεργους. Την ίδια στιγμή μαγειρεύουν τα στατιστικά στοιχεία για να αποκρύψουν ότι η ανεργία έχει ήδη χτυπήσει ρεκόρ και συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία.

Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ... περικοπές στους άνεργους... και ενισχύσεις στους επιχειρηματίες!

Στο όνομα της δήθεν «ενίσχυσης των ανέργων» η κυβέρνηση έχει επιβάλλει επιπλέον χαράτσι στους εργαζόμενους και στους μικροεπαγγελματίες. Ταυτόχρονα όμως, έχει μειώσει τον αριθμό των δικαιούχων στα επιδόματα ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ. Τα χρήματα του ΟΑΕΔ ξοδεύονται σε επιδοτήσεις επιχειρήσεων οι οποίες με τη σειρά τους γίνονται απειλή για τους εργαζόμενους. Απολύονται συνάδελφοι μετά από δεκαετίες δουλειάς, για να προσληφθούν λιγότεροι, που θα δουλεύουν από νύχτα σε νύχτα. Με ατομικές συμβάσεις, δίχως δικαιώματα και φυσικά τζάμπα, μέσω των επιδοτήσεων.

Όλοι στον αγώνα!

Σε αυτές τις συνθήκες είναι επιτακτική ανάγκη να συσπειρωθούν όσο το δυνατόν ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις στην κατεύθυνση της ανατροπής αυτής της πολιτικής. Πρέπει να μπει φρένο στα απανωτά μέτρα κυβέρνησης και τρόικας που έχουν φτάσει σε επίπεδο ανελέητου πλιάτσικου στα εισοδήματα του κοσμάκη. Με ενότητα στον αγώνα και επιμονή, μπορούμε να ανατρέψουμε τις αντεργατικές πολιτικές της κυβέρνησης και τα μέτρα που μας οδηγούν στην εξαθλίωση και τη φτώχεια. Όλοι μαζί, να υπερασπιστούμε το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή. Εργαζόμενοι-ες, άνεργοι-ες, νέοι, συνταξιούχοι, ήρθε η ώρα να οργανωθούμε, να αντισταθούμε, να παλέψουμε, για να ζήσουμε αξιοπρεπώς και να πάρουμε πίσω τα αγαθά που παράγουμε και μας ανήκουν.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ για:

· Εργασία για όλους σταθερή, με ανθρώπινες συνθήκες, μισθό που να καλύπτει τις ανάγκες μας

· Ταμείο ανεργίας σε όλους τους άνεργους, χωρίς περιορισμούς, για όλο το διάστημα της ανεργίας - Να λαμβάνονται ως συντάξιμα τα χρόνια της ανεργίας

· Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη άνεργων και εργαζόμενων, χωρίς περιορισμούς ενσήμων

· Να μην πληρώσει κανένας τα χαράτσια της κυβέρνησης και της τρόικας

· Να μην περάσουν οι απολύσεις και οι εκβιασμοί των εργοδοτών και του κράτους

ΚΑΛΟΥΜΕ συλλογικότητες ανέργων, σωματεία εργαζομένων και ΟΛΟΥΣ όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στη

Συγκέντρωση στο ΚΥΒΕ (Εθ. Μακαρίου 1)

Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη, ώρα 7:30μμ

Εργαζόμενοι – Άνεργοι να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας και να αποφασίσουμε κοινές δράσεις

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Η Πρωτοβουλία Ανέργων Περιστερίου καλεί σε συγκέντρωση στο ΚΥΒΕ Περιστερίου

ΚΑΤΩ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ – ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΖΩΗ

Παρά τη γενική κατακραυγή από την ψήφιση του «μεσοπρόθεσμου», η κυβέρνηση προχωράει σε επιπλέον μέτρα, σύμφωνα με τις εντολές της τρόικας που έχει κυριολεκτικά κάτσει στο σβέρκο του λαού. Πρόκειται για μέτρα που η βαρβαρότητα τους δεν έχει προηγούμενο. Από κατάργηση και περικοπές συντάξεων, μειώσεις μισθών, δυσβάσταχτα χαράτσια, απολύσεις ακόμα και στο στενό δημόσιο, κλπ. Μέτρα που θα παγιώσουν τη μακροχρόνια ανεργία, θα «παράξουν» κι άλλους άνεργους και θα ρίξουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση.

Απολύσεις – μειώσεις προσωπικού

Σαν να μην έφταναν οι στρατιές των ανέργων έχουν ανακοινώσει άλλες 150.000 απολύσεις από το δημόσιο τομέα. Δηλαδή άλλες 150.000 θα προστεθούν στις ουρές του ΟΑΕΔ, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την αναζήτηση εργασίας για τους ήδη άνεργους. Την ίδια στιγμή μαγειρεύουν τα στατιστικά στοιχεία για να αποκρύψουν ότι η ανεργία έχει ήδη χτυπήσει ρεκόρ και συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία.

Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ... περικοπές στους άνεργους... και ενισχύσεις στους επιχειρηματίες!

Στο όνομα της δήθεν «ενίσχυσης των ανέργων» η κυβέρνηση έχει επιβάλλει επιπλέον χαράτσι στους εργαζόμενους και στους μικροεπαγγελματίες. Ταυτόχρονα όμως, έχει μειώσει τον αριθμό των δικαιούχων στα επιδόματα ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ. Τα χρήματα του ΟΑΕΔ ξοδεύονται σε επιδοτήσεις επιχειρήσεων οι οποίες με τη σειρά τους γίνονται απειλή για τους εργαζόμενους. Απολύονται συνάδελφοι μετά από δεκαετίες δουλειάς, για να προσληφθούν λιγότεροι, που θα δουλεύουν από νύχτα σε νύχτα. Με ατομικές συμβάσεις, δίχως δικαιώματα και φυσικά τζάμπα, μέσω των επιδοτήσεων.

Όλοι στον αγώνα!

Σε αυτές τις συνθήκες είναι επιτακτική ανάγκη να συσπειρωθούν όσο το δυνατόν ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις στην κατεύθυνση της ανατροπής αυτής της πολιτικής. Πρέπει να μπει φρένο στα απανωτά μέτρα κυβέρνησης και τρόικας που έχουν φτάσει σε επίπεδο ανελέητου πλιάτσικου στα εισοδήματα του κοσμάκη. Με ενότητα στον αγώνα και επιμονή, μπορούμε να ανατρέψουμε τις αντεργατικές πολιτικές της κυβέρνησης και τα μέτρα που μας οδηγούν στην εξαθλίωση και τη φτώχεια. Όλοι μαζί, να υπερασπιστούμε το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή. Εργαζόμενοι-ες, άνεργοι-ες, νέοι, συνταξιούχοι, ήρθε η ώρα να οργανωθούμε, να αντισταθούμε, να παλέψουμε, για να ζήσουμε αξιοπρεπώς και να πάρουμε πίσω τα αγαθά που παράγουμε και μας ανήκουν.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ για:

· Εργασία για όλους σταθερή, με ανθρώπινες συνθήκες, μισθό που να καλύπτει τις ανάγκες μας

· Ταμείο ανεργίας σε όλους τους άνεργους, χωρίς περιορισμούς, για όλο το διάστημα της ανεργίας - Να λαμβάνονται ως συντάξιμα τα χρόνια της ανεργίας

· Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη άνεργων και εργαζόμενων, χωρίς περιορισμούς ενσήμων

· Να μην πληρώσει κανένας τα χαράτσια της κυβέρνησης και της τρόικας

· Να μην περάσουν οι απολύσεις και οι εκβιασμοί των εργοδοτών και του κράτους

ΚΑΛΟΥΜΕ συλλογικότητες ανέργων, σωματεία εργαζομένων και ΟΛΟΥΣ όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στη

Συγκέντρωση στο ΚΥΒΕ (Εθ. Μακαρίου 1)

Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη, ώρα 7:30μμ

Εργαζόμενοι – Άνεργοι να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας και να αποφασίσουμε κοινές δράσεις

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ,
ΔΕ ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΝΑΜΕ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥΣ

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ
ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ,
ΔΕ ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΝΑΜΕ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥΣ

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ
ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011

Παρέμβαση στα ΜΜΜ

Η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση Περιστερίου με απόφασή της στις 19-9 στηρίζει την πρόταση της συνέλευσης Χαϊδαρίου για παρέμβαση στα ΜΜΜ την Δευτέρα 26-9 στον Εσταυρωμένο στο Αιγάλεω.


Θα συναντηθούμε στις 6:30μμ στην πλατεία δημαρχείου και μαζικά θα κινηθούμε προς το Αιγάλεω για να στηρίξουμε τη δράση. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην πλατεία για την καθιερωμένη μας συνέλευση με θεματική την άρνηση πληρωμών στα χαράτσια.

Παρέμβαση στα ΜΜΜ

Η ανοιχτή λαϊκή συνέλευση Περιστερίου με απόφασή της στις 19-9 στηρίζει την πρόταση της συνέλευσης Χαϊδαρίου για παρέμβαση στα ΜΜΜ την Δευτέρα 26-9 στον Εσταυρωμένο στο Αιγάλεω.


Θα συναντηθούμε στις 6:30μμ στην πλατεία δημαρχείου και μαζικά θα κινηθούμε προς το Αιγάλεω για να στηρίξουμε τη δράση. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην πλατεία για την καθιερωμένη μας συνέλευση με θεματική την άρνηση πληρωμών στα χαράτσια.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011

Πανελλαδική Μέρα Ανυπακοής και Αλληλεγγύης Κυριακή 25 Σεπτέμβρη 2011

Η Λαϊκή Συνέλευση Συντάγματος καλεί σε πανελλαδική ημέρα ανυπακοής και αλληλεγγύης την Κυριακή 25-9 στις 6:30μμ στην πλατεία Συντάγματος.

Η Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Περιστερίου
θα συναντηθεί στις

6μμ στην πλατεία δημαρχείου

όπου μαζικά θα κατευθυνθεί προς το Σύνταγμα.
Η συνέλευση μας θα βρίσκεται στην πλατεία συντάγματος, απέναντι από τα ΕΛΤΑ, στις 7μμ.

Πανελλαδική Μέρα Ανυπακοής και Αλληλεγγύης Κυριακή 25 Σεπτέμβρη 2011

Η Λαϊκή Συνέλευση Συντάγματος καλεί σε πανελλαδική ημέρα ανυπακοής και αλληλεγγύης την Κυριακή 25-9 στις 6:30μμ στην πλατεία Συντάγματος.

Η Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Περιστερίου
θα συναντηθεί στις

6μμ στην πλατεία δημαρχείου

όπου μαζικά θα κατευθυνθεί προς το Σύνταγμα.
Η συνέλευση μας θα βρίσκεται στην πλατεία συντάγματος, απέναντι από τα ΕΛΤΑ, στις 7μμ.

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Θεματική συζήτηση την Πέμπτη 22/09 για τα νέα μέτρα - χαράτσια


Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 8μμ στην πλατεία δημαρχείου η ανοιχτή λαϊκή Συνέλευση καλεί
σε θεματική κουβέντα για τα νέα μέτρα - χαράτσια
όλο τον κόσμο του Περιστερίου
ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΠΝΙΓΕΙ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ
ΟΛΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ!

Θεματική συζήτηση την Πέμπτη 22/09 για τα νέα μέτρα - χαράτσια


Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 8μμ στην πλατεία δημαρχείου η ανοιχτή λαϊκή Συνέλευση καλεί
σε θεματική κουβέντα για τα νέα μέτρα - χαράτσια
όλο τον κόσμο του Περιστερίου
ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΠΝΙΓΕΙ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ
ΟΛΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ!

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011

Σχετικά με την αντιφασιστική προβολή

«Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία, δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση-εκδήλωση του κτήνους που περιέχουμε μέσα μας χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του, όταν κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, βοηθούν, ενισχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του»

Μάνος Χατζιδάκις


Την Παρασκευή το βράδυ (9/9/11) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Περιστερίου η προβολή της ταινίας «Το Κύμα (Die Welle)» στην πλατεία Δημαρχείου.

Γύρω στις 8.30 μ.μ. και ενώ μέλη της συνέλευσης έστηναν τα μηχανήματα και τα ηχεία για την προβολή, οι μικροί φίλοι της πλατείας δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους ζητώντας με χαρούμενες φωνές και γέλια την προβολή κινουμένων σχεδίων.

Όπως ήταν φυσικό η συνέλευση δεν θα μπορούσε να χαλάσει το χατίρι των μικρών παιδιών και έτσι αποφασίστηκε να προβληθούν κινούμενα σχέδια. Η προβολή των κινουμένων σχεδίων πραγματοποιήθηκε για περίπου μισή ώρα φέρνοντας χαρά στους πιτσιρικάδες.

Στη συνέχεια διαβάστηκε το κείμενο της συνέλευσης για την αντιφασιστική προβολή, καλώντας τoν κόσμο να παρακολουθήσει την ταινία.

Πριν την προβολή της ταινίας «Το Κύμα (Die Welle)», προβλήθηκαν μηνύματα κριτικής σχετικά με τον φασισμό και τον ολοκληρωτισμό καθώς επίσης και η μικρού μήκους ταινία «Tο αόρατο τείχος (The invisible wall)». Την προβολή παρακολούθησαν μαζί, μέλη της συνέλευσης, κάτοικοι της περιοχής αλλά και περαστικοί που έκαναν την βραδινή τους βόλτα στην πλατεία Δημαρχείου.