Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

.OYTE ΨΩΜΙ - ΟΥΤΕ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΟΥΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΡΑΤΟΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ, στοχεύοντας στην κοινωνική μας εξόντωση, ξεπουλάνε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, παιδεία, υγεία, μεταφορές, ενέργεια, τη ζωή μας, την εργασιακή μας αξιοπρέπεια, τις ελπίδες των παιδιών μας.

Το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της Διαμαντοπούλου, διαμορφώνει ασφυκτικό πλαίσιο από την πρώτη τάξη δημοτικού. Τα σχο­λεία-φυλακές ενισχύονται με συγχωνεύσεις-καταργήσεις, στοίβαγμα των μαθητών σε πολυπληθή τμήματα, μετακύλιση του κόστους λειτουργίας μέσω των υπερχρεωμένων δήμων στους γονείς, καταργεί διδακτικές θέσεις, και είναι η πρώτη γεύση από τις αλλαγές.

Φοβούμενοι αντιδράσεις μαθητών γονιών εκπαιδευτικών, καταργούν τους συλλόγους διδασκόντων και μετατρέ­πουν το διευθυντή σε απόλυτο αφέντη-μάνατζερ-φερέφωνο του κράτους.

Δημιουργούν φακέλους προσόντων του μαθητή, που θα τον ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή του, ισοπεδώνοντας τις προσωπικές κλίσεις και χαρίσματα κάθε μαθητή. Μέσα από το κυνήγι προσόντων, ωφελείται η παραπαιδεία και καλ­λιεργείται ο ανταγωνισμός.

Με πρόφαση την κατάργηση των πανελληνίων για δήθεν ελεύθερη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, εισάγει το προπα­ρασκευαστικό έτος, που εντείνει το εξεταστικοκεντρικό σύστημα και αυξάνει τους ταξικούς φραγμούς.

Το νέο πανεπιστήμιο, ιδιωτικοποιείται πλήρως, θα διοικείται από εφοπλιστές-βιομηχάνους-πολιτευτές-τραπεζίτες, που θα χρηματοδοτούν μόνο τις κερδοφόρες σχολές.

Διασπά και απαξιώνει τα πτυχία, τα αποσυνδέει από τα επαγγελματικά δικαιώματα, υποβαθμίζει τις σπουδές σε κα­τάρτιση, διαγράφει φοιτητές, χτυπώντας κύρια τους εργαζόμενους με το όριο ν+2 έτη, προωθεί την εξατομίκευση, ε­πιβάλλει δίδακτρα.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟ ΑΣΥΛΟ.

Θέλουμε ένα πανεπιστήμιο που δεν θα αναπαράγει τον διαχωρισμό ΑΕΙ -ΤΕΙ, θα κατοχυρώνει ενιαία πτυχία με πλή­ρη επαγγελματικά-εργασιακά δικαιώματα, θα διασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση για όλους. Θέλουμε μια παι­δεία ολόπλευρης μόρφωσης, ίσων δικαιωμάτων, που θα προωθεί τη συλλογική συνείδηση χωρίς πλαστούς διαχωρι­σμούς.

Την παιδεία, την έχουμε πληρώσει όπως και όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, με τους έμμεσους και άμεσους φό­ρους.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ.
ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ.
Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΟΧΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ.
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ,
ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΑΝΕΡΓΩΝ.
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ.
ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ. ΟΛΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δευτέρα και Πέμπτη, στις 8 μ.μ., στην πλατεία δημαρχείου