Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Η εθνική ενότητα είναι μια παγίδα η φτώχεια και η πεινά δεν έχουν πατρίδα


Η εθνική ενότητα είναι η στρατηγική των κυρίαρχων με σκοπό τον έλεγχο και την εκμετάλλευση των καταπιεσμένων.Προτάσσεται όταν άνθρωποι ντόπιοι και μετανάστες ενώ έχουν οδηγηθεί στην εξαθλίωση παλεύουν για την επιβίωση, καλούνται να πληρώσουν την κρίση του συστήματος.

Οι μαθητικές παρελάσεις επιβλήθηκαν και καθιερώθηκαν από την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά(1936) με σκοπό να προάγουν το εθνικό ιδεώδες την ομοιομορφία, την υποταγή, τη ρουφιανιά, την ιεραρχία, τον κοινωνικό, φυλετικό και έμφυλο ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Σήμερα σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης του οικονομικοπολιτικού συστήματος η ταξική συνειδητοποίηση των εκμεταλλευομένων και συνεπακόλουθα η αυτοοργάνωσή τους πέρα από κάθε εθνικότητα τίθεται ως απαραίτητος όρος ακόμα και για την ίδια τους την επιβίωση.

Αντιστεκόμαστε και στηρίζουμε μαθητές, εκπαιδευτικούς και όσους αντιδρούν στο θεσμό των παρελάσεων.

Να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες έναντι των πέντε συναγωνιστών που διώκονται στη Χαλκίδα στις 30/3 με την κατηγορία της προσβολής του προέδρου της δημοκρατίας γιατί απλώς και μόνο τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην πολιτική εξουσία.

Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση Περιστερίου