Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

Την Πέμπτη 5/3 η συνέλευση δε θα πραγματοποιηθεί.

Την Πέμπτη 5/3 η συνέλευση δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω κινηματικής δράσης. Επόμενη συνέλευση Δευτέρα 9/3, κανονικά στις 20:00, στην πλατεία Δημαρχείου.