Τρίτη 17 Ιουλίου 2012

ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ, τις Πέμπτες στην πλατεία Δημαρχείου

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ