Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Η συνέλευση της Δευτέρας 17 Νοέμβρη δε θα πραγματοποιηθεί 

λόγω της πορείας του Πολυτεχνείου.