Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
τις Πέμπτες, στην Πλατεία Δημαρχείου


ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ